disclaimer

de op deze website getoonde informatie is door home work time professional organizing (hierna te noemen hwt) met veel zorg samengesteld. hwt streeft ernaar alle informatie zo volledig en juist mogelijk ter beschikking te stellen, maar kan niet onverkort instaan voor de volledigheid en juistheid van de ter beschikking gestelde informatie. indien zich onvolkomenheden voordoen, dan zal hwt zich inzetten deze zo spoedig mogelijk te herstellen.

hwt raadt bezoekers van deze website af om de daarop ter beschikking gestelde algemene informatie te gebruiken als advies in een specifieke situatie.

hwt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met onverhoopte onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website getoonde informatie, alsook niet in verband met verwijzingen naar andere websites – daaronder begrepen de inhoud, de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en het functioneren van de websites – die niet door hwt worden onderhouden.

 

copyright ©

het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website of onderdelen daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hwt. hwtbezit de exclusieve rechten op de getoonde illustraties.

 

gedeponeerd handelsmerk ®

hwt is als merk geregistreerd bij het benelux bureau voor intellectuele eigendom.